Często się  zdarza że potrzebujemy odwrócić sygnał  napięciowy w falownikach z wejściem napięciowym 0-10 V.

Np stosujemy czujnik z wyjściem napięciowym 0-10 V i chcemy aby przy napięciu 0 V przemiennik sterował silnikiem z maksymalną częstotliwością , natomiast przy sygnale 10 V prezemiennik schodził do wartości zerowej.


PARAMETRY KTóRE NALEżY ZMIENIć:

  • podłączamy wejście analogowe sygnałem 0-10 V zacisk com 7 [-] zacisk 8 [+]
  • d38 ( mała litera d ) ustawić " 2 "
  • c81 ( mała litera c) ustawić " 0 "
  • c86 ( mała litera c) ustawić " 100 "
  • c87 ( mała litera c) ustawić " 0 "
  • C70 ( duża litera C ) ustawić " 1 "
  • C71 ( duża litera C ) ustawić " 0 " - powinno być fabrycznie

 


Przykładem może być współpraca z QVM62.1 - Siemens

Czujnik prędkości przepływu powietrza.

Zastosowanie:

 

Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na sta­łym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja powietrza nawiewanego lub wywiewanego) lub nadzorowania przepływu powietrza w kanałach powietrznych. Stosowany jest głównie do sterowania ciągłego wentylatorów w instalacjach ogrzewa­nia, wentylacji i klimatyzacji w celu regulacji przepływu.

 

Działanie:

 

Czujnik QVM62.1 dokonuje pomiaru prędkości przepływu powietrza, a zmierzoną war­tość przekształca na aktywny sygnał wyjściowy 0...10 V DC.

Dostępne są 3 zakresy pomiarowe: 0...5 m/s, 0...10 m/s, 0...15 m/s.

Czujnik dokonuje pomiaru punktowo, tzn. w pewnym punkcie profilu przepływającego powietrza. Przy pomiarze średniej prędkości przepływu powietrza w kanałach, głębo-kość zanurzenia jest kluczowym parametrem. Głębokość zanurzenia zależy od profilu przepływu.

Pomiar odbywa się na zasadzie anemometrycznej metody pomiaru. Specjalnie skonstruowany cienkowarstwowy element pomiarowy czujnika QVM62.1 jest w znacznym stopniu niezależny od kierunku przepływu i prawie niewrażliwy na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w powietrzu.

 

Budowa

Czujnik QVM62.1 składa się z:

- Trzpienia zanurzeniowego z głowicą czujnika i elementem pomiarowym

- Przedłużacza trzpienia z łącznikiem

- Końcówki trzpienia ze strzałką kierunku przepływu

- Nastawialnego kołnierza montażowego

- Przetwornika

- Kabla podłączeniowego, ekranowanego, 4-żyłowego, o długości 1 m Skala z podziałką 0,5 cm widoczna na trzpieniu zanurzeniowym i przedłużaczu trzpie­nia wskazuje głębokość zanurzenia.

Kołnierz montażowy stosuje się do zamocowania i uszczelnienia trzpienia zanurzenio­wego na ścianie kanału powietrznego.

W obudowie, wykonanej z tworzywa sztucznego, ze zdejmowaną pokrywą, znajduje się przetwornik. Obudowę można mocować wkrętami na płaskiej powierzchni. Kabel czujnika jest podłączony fabrycznie; czujnik i przetwornik stanowią całość. Zakres pomiarowy wybiera się za pomocą zwory.

- Urządzenie zabezpieczone jest przed błędnym połączeniem, ale tylko dla napięć odpowiedniego typu, np. wyjście pomiarowe U1 zabezpieczone jest przed zwarciem

- Zaciski głowicy czujnika nie są zabezpieczone przed napięciem zasilającym 24 V AC

 

 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.602.878.747
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl