Falowniki równoległe i mostkowe stosuje się często w układach bezprzerwowego lub rezerwowego źródła zasilania   Zastępują one przetwornice elektromaszynowe. Falownik pobiera energię prądu stałego z prostownika sieciowego, połączonego jednocześnie z baterią akumulatorów w układzie buforowym (rys. 4.8). Jeżeli nastąpi przerwa w dopływie energii z sieci, to bateria przyjmuje rolę źródła zasilającego falownik. W chwili pojawienia się napięcia w sieci bateria jest doładowywana przez prostownik.Schemat systemu zasilania bezprzerwowego z falownikiem tyrystorowym

 1 - sieć trójfazowa, 2 - prostownik sieciowy,   3 - bateria akumulatorów  4 - falownik, 5 — przełącznik

Napięcie wyjściowe falownika pracującego jako źródło zasilania rezer-wowego może mieć dowolną wartość, na ogół dostosowuje się ją do napięcia sieci, tzn. 220 V. Podobnie jest preferowana częstotliwość sieciowa. Moc układów jednofazowych dochodzi do kilku kilowoltoamperów. W niektórych wykonaniach na wyjściu falownika umieszcza się filtry, aby otrzymać przebiegi sinusoidalne.

Falowniki szeregowe, ze względu na dużą częstotliwość komutacji, stosuje się często do zasilania odbiorników wymagających zwiększonej częstotliwości, np. urządzeń ultradźwiękowych do czyszczenia (płuczki ultradźwiękowe), mieszania oraz lutowania (lutowanie aluminium). W wielu przypadkach jest potrzebny prąd trójfazowy, stosuje się więc różne rodzaje falowników trójfazowych.   Sześć przełączników P1 + P6 dołączono parami do źródła napięcia stałego, za odbiornik trójfazowy .
 

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.602.878.747
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl