Schemat falownika tyrystorowego odpowiadającego zasadniczemu układowi przedstawiono na rys.   


Rolę przełączników spełnia sześć tyrystorów Tyl -  Ty6 połączonych parami. Napięcia zasilania doprowadza się przez dławik Dl, utrzymujący stałą wartość prądu zasilania. Odbiornik trójfazowy jest przyłączony przez dodatkowe diody Dl^-D6. Diody te oddzielają kondensatory komutacyjne C1^C6 od obwodu obciążenia. Diody D7^D12, połączone równolegle z tyrystorami (lecz w kierunku odwrotnym), służą do zwierania obwodów dla składowych biernych prądu obciążenia, np. przy obciążeniu rezystancyjno-indukcyjnym. Tyrystory są załączane impulsami z układu wyzwalania   natomiast ich wyłączanie odbywa się dzięki ładowaniu i rozładowaniu kondensatorów Cl ~ C6. Jeżeli przewodzą np. tyrystory Tyl i Ty5, to kondensator Cl ładuje się do napięcia 0,5 Uz, przy czym jego lewa   elektroda ma potencjał dodatni. Gdy do bramki tyrystora Ty2 zostanie doprowadzony impuls załączający, wówczas potencjał katody wzrasta do wartości Uz. Potencjał +0,5 U7 przenosi się przez kondensator Cl na katodę tyrystora Tyl, co umożliwia jego wyłączenie. Podobne jest działanie pozostałych kondensatorów komutacyjnych.

Falowniki trójfazowe stosuje się do wytwarzania prądu zmiennego o częstotliwości do kilkuset herców i mocy do kilkuset kilowolto-amperów. Dzięki dużej sprawności (80^90%) i łatwej zmianie częstotliwości są one znacznie dogodniejsze od przetwornic elektromaszynowych.

Falowniki o małych częstotliwościach (rzędu częstotliwości sieciowej) wykorzystuje się w układach automatyki napędu elektrycznego — do sterowania prędkości wirowania silników indukcyjnych. Jedna z metod regulacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego polega na zmianie częstotliwości napięcia zasilania. Optymalną regulację uzyskuje się przy utrzymaniu stałej wartości strumienia magnetycznego w szczelinie silnika. Wymaga to równo-czesnej ze zmianą częstotliwości / zmiany napięcia zasilania stojana U. Wartość ilorazu U/f powinna pozostawać stała. Realizuje się to w dwojaki sposób:

           przez jednoczesną zmianę napięcia i częstotliwości falownika

           przez zmianę napięcia stałego uzyskiwanego z prostownika sterowanego (otrzymuje się wówczas zmianę amplitudy napięcia falownika), natomiast zmianę częstotliwości realizuje się oddzielnie w falowniku  sposób ten jest częściej stosowany, gdyż zapewnia korzystniejszą pracę tyrystorów.

Falowniki o częstotliwościach akustycznych wykorzystuje się do zasilania pieców i nagrzewnic indukcyjnych.
Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl