Drukuj

Sterowniki prądu zmiennego służą do ciągłej zmiany wartości skutecznej napięcia, prądu lub mocy czynnej odbiornika. Funkcję tę może spełniać każdy z układów prostowniczych, lecz w przebiegach wyjściowych występuje wówczas składowa stała. Składowa stała jest najczęściej niepożądana i dlatego w sterownikach jest ona wyeliminowana. Sterowniki charakteryzują się symet-rycznymi przebiegami napięć zasilania i prądów obciążenia. W sterownikach załączenie tyrystora odbywa się przez doprowadzenie impulsu do jego bramki. Wyłączenie w obwodach prądu zmiennego następuje w chwili zmiany polaryzacji napięcia anoda-katoda.

Najprostszym układem sterownika prądu zmiennego jest tzw. układ odwrotnie-równoległy. Do obwodu zasilania są dołączone przeciwsobnie dwa tyrystory połączone równolegle. Obydwa elementy są sterowane w taki sposób, że jeden z nich przewodzi prąd w czasie dodatniej, drugi zaś w czasie ujemnej półfali napięcia zasilania. Przebiegi sterujące bramką muszą być więc zsynchronizowane z napięciem zasilania. Jeżeli obciążeniem jest rezystancja RQ, to prąd ma kształt wycinków sinusoidy zgodnej w fazie z napięciem. Regulacja kąta opóźnienia załączania a powoduje zmianę kąta przepływu prądu, a tym samym jego wartości skutecznej. Jednocześnie składowa stała prądu jest równa zeru.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565