Rozruszniki stosowane są do trójfazowych pierścieniowych silników indukcyjnych oraz do silników prądu stałego.

a. Rozruszniki do trójfazowych silników indukcyjnych pierścieniowych. Rozruszniki do trójfazowych pierścieniowych silników indukcyjnych są stosowane w celu zmniejszenia prądu rozruchowego i równoczesnego zwiększenia momentu rozruchowego silników. Rozruszniki wykonywane są najczęściej jako olejowe.

Rozrusznik taki składa się z konstrukcji, na której umocowane są poszczególne elementy oporowe wykonywane z drutu konstantanowego lub nikielinowego w postaci spirali. Na tej samej konstrukcji jest umocowana płyta z materiału izolacyjnego, na której są zmontowane styki w postaci płytek mosiężnych stanowiące wyprowadzenia poszczególnych oporności. Płytki te są rozmieszczone w trzech grupach — odpowiednio do trzech faz — na obwodzie koła. Po płytkach tych ślizgają się trzy ślizgacze sprężynujące zwarte między sobą. Zależnie cd konstrukcji rozrusznika płyta ze stykami i ślizgaczem umieszczana jest na płycie dolnej lub górnej rozrusznika i pracuje odpowiednio w oleju lub w powietrzu. Cała konstrukcja rozrusznika jest zanurzona w kadzi o kształcie cylindrycznym. Kadź jest napełniona olejem transformatorowym służącym do chłodzenia spirali oporowych rozrusznika.

W kraju wytwarza się trzy podstawowe serie rozruszników olejowych do trójfazowych indukcyjnych silników pierścieniowych. Są to rozruszniki serii A, serii ARb i serii ARc.

Seria ARb stanowi przedłużenie serii A i niewiele różni się od niej pod względem konstrukcyjnym. Serie A i ARb mają osłonę blaszaną i zaciski dostępne bezpośrednio od spodu pokrywki osłaniającej zaciski. Styki i ślizgacze rozruszników tych dwóch serii są umieszczone na płycie górnej i pracują w powietrzu. Rozruszniki te nie mogą być ustawiane w pomieszczeniach zawierających pyły łatwopalne i gazy wybuchowe. Nie powinny być one również ustawiane na wolnym powietrzu bez specjalnej osłony.

 

Rozruszniki serii ARc mają styki i ślizgacze umieszczone na płycie dolnej i zanurzone w oleju. Wykonanie rozruszników tego typu jest bardziej szczelne niż wykonanie rozruszników serii A i ARb. Dla doprowadzenia przewodów do zacisków jest przewidziana głowica kablowa, która może być zalana masą. Rozruszniki te nadają się do ustawiania w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz w pomieszczeniach zawierających materiały i pyły łatwopalne. Aparatura przeznaczona do pracy w atmosferze gazów wybuchowych powinna odpowiadać oddzielnym przepisom, które nie są tu podane.

Rozruszniki serii ARc mają w przyszłości zastąpić rozruszniki serii A i ARb.

Oporność spirali rozrusznika zależy od danych wirnika silnika, a mianowicie od napięcia na pierścieniach wirnika w chwili rozruchu oraz od prądu wirnika silnika pracującego przy obciążeniu znamionowym. Dane te są zawsze podane na tabliczce znamionowej silnika.

Rozruszniki serii A, ARb i ARc mogą być na żądanie wyposażone w styki służące do blokady w układach automatycznego włączania silników. Styki te, zwarte w położeniu odpowiadającym największej oporności rozrusznika i rozwarte w pozostałych położeniach, umożliwiają włączenie układu tylko przy tym położeniu rozrusznika.

b. Rozruszniki do silników prądu stałego. Rozruszniki do silników prądu stałego są stosowane w celu zmniejszenia prądu rozruchowego silnika. Prąd rozruchowy silnika prądu stałego o mocy większej od kilku kilowatów równy jest mniej więcej 10—20-krot-nej wartości prądu znamionowego.

Websystem - automatyka | Dane techniczne urządzeń automatyki | tel. +48 0.601.747.565
 

szybki kontakt

kontakt


tel. 0.601.747.565
tel. 48 383-01-44 fax 48 685-60-95
e-mail: falowniki@ppp.pl

Websystem autoryzowany dystrybutor falowników Lenze i LG. Technika napędów energoelektronicznych - sprzedaż, serwis, doradztwo. Fachowa inżynieryjna obsługa.
Copyright © 2001 www.falowniki.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: falowniki@ppp.pl